į pradžią turinys susisiekite  
APIE ĮMONĘ

      UAB Geležinkelių aplinkosaugos centras yra dukterinė AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonė. Svarbiausi mūsų tikslai – aplinkosauginių įsipareigojimų vykdymas ir jautrių gamtai procesų kontrolė.

           Mūsų įmonės turima praktinė patirtis, kompetentingų specialistų komanda, galimybė teikti paslaugas visoje Lietuvoje bei ryžtingas tikslų siekimas padėjo AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2013 m. projekte „Lietuvos verslo lyderiai“ būti nominuotai „Žaliąja“ bendrove, o 2014 m. Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimuose, didelių įmonių kategorijoje būti pripažintai „Metų aplinkosaugos įmonė 2013“.

 

Įmonės veiklos kryptys:

 • Aplinkosauginis administravimas
 • Atliekų tvarkymas
 • Nuotekų valymo įrenginių priežiūra
 • Prekinių vagonų ir cisternų paruošimas
 • Aplinkos laboratoriniai tyrimai
 • Geležinkelio juostos apsauginių miškų ir želdinių eksploatacija, apsauga ir priežiūra
 • Vėjo greitį mažinančių želdinių juostų sodinimas, smėlio bei sniego apsauginių užtvarų įrengimas, vandens telkinių krantų sutvirtinimas, apželdinimas naujais sodiniais geležinkelio juostoje
 • Priešgaisrinių juostų arimas, senų atnaujinimas
 • Apsauginių miškų ir želdinių geležinkelio juostoje saugojimas nuo savavališko kirtimo, naikinimo, kenksmingų vabzdžių ir kitų pažeidimų, laikantis Lietuvos Respublikos valstybinių nuostatų
 • Komercinė veikla - malkinės medienos paruošimas ir realizavimas

Įmonė siekia:

 • Užtikrinti aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimą įmonės klientams
 • Organizuoti ir vykdyti atliekų tvarkymą, nuotekų valymo įrenginių priežiūrą bei logistiką
 • Užtikrinti kokybišką laboratorinių aplinkos tyrimų/ matavimų atlikimą
 • Užtikrinti prekinių vagonų ir cisternų plovimo paslaugas
 • Užtikrinti operatyvų reagavimą bendrovės ūkinėje veikloje įvykusiam įvykiui su ekologinėmis pasekmėmis
 • Efektyvinti energetinių ir gamtos išteklių naudojimą
 • Užtikrinti geležinkelio juostos apsauginių miškų ir želdinių eksploataciją, apsaugą ir priežiūrą

 

Mūsų prioritetai – atliekamo darbo kokybė ir paslaugų teikimas laiku.